Privacy Verklaring

Orsiad B.V. (handelend onder de naam Dat Kan Beter ) 09-10-2020
Uw privacy is voor Orsiad B.V. van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy- en cookieverklaring
Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.     

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.·      

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.     

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Orsiad B.V. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Orsiad B.V.

Contactformulier Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres en naw-gegevens.
Dit doen wij op basis van uw toestemming.
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tipsen informatie over onze producten en diensten.Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, naw-gegevens, geboortedatum, ip-adres, e-mailadres, contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort, gezinssamenstelling en woningkenmerken, verkeers- en locatiegegevens, verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder, inkomensgegevens, gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. bijvoorbeeld het apparaat-type, browser type, datum en tijd van de interactie, ip-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden, zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt, aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën en overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons heeft gedeeld. bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s).
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld link.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
We delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens verwerkenten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en niet voor eigen marketing of onderzoek zullen gebruiken:   
Bespaardirect B.V.      
NutSelect B.V.      
DMCC Nederland B.V.      
Response Concepts      
Perfectdata
TKO Performance
Affilyads


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten
of diensten. Dit doen wij: 
per e-mail      
per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld link. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website datkanbeter.nl om te achterhalen op welke plek u bent.
We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatie software op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacy verklaringen.

Advertenties
Onze website vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties interessant vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website

Cookies Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige delen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen.
Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Vragen omtrent gegevensbescherming
Voor vragen of verzoeken omtrent persoonsgegevens vragen wij u om eenmail te sturen naar [email protected]
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:      
Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.      
Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.    
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.     
Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.   
 Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen.
Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wijdeze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Orsiad BV
Van Oldenbarneveldtstraat 109
6827AM Arnhem
[email protected]
+31857326993